Place Performance Athlete Team
1 0:51.11 SOKWAKHANA – ZAZINI ATHLETICS GAUTENG NORTH
2 0:52.51 MAYO – ADAM ATHLETICS GAUTENG NORTH
3 0:52.54 GORA – LINDOKUHLE ATHLETICS GAUTENG NORTH
4 0:52.65 SEANE – KOKETSO CENTRAL GAUTENG ATHLETICS
5 0:53.73 PIETERSEN – LIAM WESTERN PROVINCE ATHLETICS
6 0:54.17 ADAMS – ETHINIQUE BOLAND ATHLETICS
7 0:54.72 MONENENSI – BOKANG ATHLETICS VAAL TRIANGLE
8 0:54.93 MALEFO – OBAKENG ATHLETICS NORTH WEST NORTH